టెక్నీషియన్ మరియు హెల్పేర్స్ ఉద్యోగాలు

కంపెనీ పేరు : SLP సొల్యూషన్స్

విద్య అర్హత : 10వ తరగతి

ఫీజు లేదు

జీతం : 10,000 – 12,000

జాబ్ లొకేషన్ : హైద్రాబాద్

కంపెనీ నెంబర్ : click here

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *