అప్స్టిక్స్ నందు ఉద్యోగాలు

అప్స్త్రోక్స్ నందు ఫీల్డ్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ కావలెను

కంపెనీ పేరు:అప్స్త్రోక్స్

జాబ్ రోల్:ఫీల్డ్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్

విద్య అర్హత:టెన్త్ ఆపైన

ఫీస్:లేదు

ప్రదేశం:హైదరాబాద్

జీతం:15000-25500

కాల్ టైం:10AM

కంపెనీ నెంబర్:7658973150

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *