పిజ్జా కార్నర్ నందు ఉద్యోగాలు

పిజ్జా కార్నర్ నందు పిజ్జా మాస్టర్స్,బిర్యానీ మాస్టర్స్ కావలెను

కంపెనీ పెరు:పిజ్జా కార్నర్

జాబ్ రోల్:పిజ్జా మాస్టర్,బిర్యానీ మాస్టర్స్

విద్య అర్హత: ఏదన్నా డిగ్రి

ప్రదేశం:బోధన్

జీతం:8000-10000

కాల్ టైం:10AM TO 5PM

కంపెనీ నెంబర్-8919660359

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *