జె ఎస్ ఆర్ గ్రూప్ సన్ సిటి నందు ఉద్యోగాలు

జె ఎస్ ఆర్ గ్రూప్ సన్ సిటి నందు మార్కెటింగ్ మేనేజర్స్ కావలెను

కంపెనీ పేరు:జె ఎస్ ఆర్ గ్రూప్ సన్ సిటీ

జాబ్ రోల్:మార్కెటింగ్ మేనేజర్స్

విద్య అర్హత:ఇంటర్ ఆపైన

ఫీస్:లేదు

ప్రదేశం:హైదరాబాద్, నల్గొండ,సంగారెడ్డి

జీతం:25000-50000

కాల్ టైం: 10AM TO 5PM

కంపెనీ నెంబర్:8185047962

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *