టెక్నీషియన్ మరియు హెల్పేర్స్ ఉద్యోగాలు

కంపెనీ పేరు : SLP సొల్యూషన్స్ విద్య అర్హత : 10వ తరగతి ఫీజు లేదు జీతం : 10,000 – 12,000 జాబ్ లొకేషన్ : హైద్రాబాద్ కంపెనీ నెంబర్ : click here