సెంట్రల్ వాటర్ బోర్డు లో ఉద్యోగాలు

కంపెనీ నేమ్ : సెంట్రల్ వాటర్ బోర్డు మొత్తం ఖాళీలు : 62 పోస్ట్ నేమ్ : యంగ్ ప్రొఫెషినల్స్ ,కన్సల్టెంట్స్ వయస్సు : 30-65 సంవత్సరాలు

Read more

IISER లో ఉద్యోగాలు

IISER నుండి పలు పోస్టుల కొరకు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చెయ్యడం జరిగింది . పని చేయు స్థలం : తిరుపతి పోస్టుల సంఖ్య : 6 పోస్టుల

Read more